SOCIALE PROJEKTER

BYEN FOR LIVET
 
 
Forebyggende Medicin er dybt involveret i projektet 'Byen for Livet', som bliver en kommende demensvenlig bydel i Odense. Vi er med i Initiativgruppen, som sammen med OK-fonden og Odense kommune vil realisere dette projekt.
 
Der vil i forbindelse med 'Byen for Livet' blive oprettet et lokalt 'Udviklingscenter', som vil implimentere den nyeste viden om demens på forsøgsbasis i 'Byen for Livet' og give undervisning. Samtidig vil vi samarbejde med undervisningsinstitutioner og kommuner på kryds og tværs, for at vidensdele så meget som muligt.
 
 
 
URBAN VILLAGE
 
 
Forebyggende Medicin har oprettet en stiftelse 'Urban Village' i Amsterdam, som har til formål at bekæmpe bolignøden og skaffe muligheder for midlertidigt boligløse. Det skal ske ved at etablere landsbylignende oaser i storbyen, som skal sørge for at man her kommer hinanden mere ved og hjælpes ad. Der skal være mulighed for frivilligt arbejde, joberfaring, uddannelse og hjælp til selvhjælp. Boligerne skal udformes så de dels kan lejes ud til familier, enlige eller som kollektiver med delte faciliteter.
Stiftelsen skal sørge for fordelingen af boligtilbuddene og at det hele løber rundt. Financieringen skal ske ved private investorer, som har vist stor interesse for projektet ligesom Amsterdam kommune. Lige nu undersøger vi det rigtige sted at starte.
 
www.urbanvillage.info              
 
 
Forebyggende Medicin | CVR: 32 96 92 75 | Åvej 9, 5792 Årslev  | Tlf.: 23 92 22 13 | forebyggendemedicin@mail.dk