Læge- og arkitekturfaglig rådgivning med hovedfokus på demens, demensvenlig indretning, helende arkitektur samt beskyttelse af helbred og livskvalitet.
 
 

Tovertafel

Tovertafel er et hollandsk produkt, som specielt er udviklet til at aktivere personer med demenssygdomme i mellemste og sidste fase. Det er et "tryllebord" med bevægende genstande, som kan påvirkes ved berøring, og stimulerer til fysisk og kognitiv aktivitet og socialt samvær. Faktisk er det bevægende billeder, som projekteres ned på et hvilket som helst bord og som reagerer på ens håndbevægelser. Projektoren kan evt. flyttes til andre borde efter behov.
Spillene er udviklet i samarbejde med mennesker med demens i forbindelse med phd-forskning ved det tekniske universitet TU-Delft og det frie universitet i Amsterdam.
 
Et Tovertafel kan bestilles ved hendvendelse til Forebyggende Medicin.
 
For mere information se også den internationale hjemmeside: www.tovertafel.com

Demensrådgivning

Gennem arbejdet med 'Byen for Livet', den kommende demensvenlige bydel i Odense, har vi opbygget en stor viden om demenssygdomme.
I 2013 oprettede vi støtteforeningen Margurittens Venner, som i længere tid har arbejdet på at få et demensvenligt område på Fyn og er en af initiativtagerne til 'Byen for Livet'.
Vi deltager også aktivt i Demensalliancens byggerigruppe, hvor vi har bidraget til informationshæftet: 'Visioner for Danmarks demensboliger'.
Via Demensalliancen er vi del af 'Rejseholdet', som tager rundt til landets kommuner og plejecentre for at rådgive om demensvenligt byggeri og indretning.
 
Vi har desuden været med til at udvikle Bygherreforeningens modelprogram for demensvenligt byggeri og deltaget i tilblivelsen af Whitepaperet 'Denmark - A dementia Friendly Society´ (Healthcare Denmark).
 
Derudover holder vi foredrag og giver konkret rådgivning angående forebyggelse og bremsning af demens samt forhøjelse af livskvalitet.

Sociale projekter

Forebyggende Medicin er udvikler af sociale projekter.
Udover 'Byen for Livet' arbejder vi for tiden på 'Urban Village', som er et integreret bolig-, arbejde- og uddannelsesprojekt med fokus på hjemløse. Dette projekt hører i første omgang hjemme i Amsterdam, Holland, men kan udbredes til andre lande.
 
Forebyggende Medicin | CVR: 32 96 92 75 | Åvej 9, 5792 Årslev  | Tlf.: 23 92 22 13 | forebyggendemedicin@mail.dk