Læge- og arkitekturfaglig konsulentvirksomhed og foredragsholder.
Hovedemnet er forebyggelse af sygdomme, med særlig fokus på demens, demensvenlig indretning og helende arkitektur samt beskyttelse af helbred og livskvalitet
 
 
 

Demensrådgivning

Gennem arbejdet med 'Byen for Livet', den kommende demensvenlige bydel i Odense, har vi opbygget en stor viden om demenssygdomme.
I 2013 oprettede vi støtteforeningen Margurittens Venner, som i længere tid har arbejdet på at få et demensvenligt område på Fyn og er en af initiativtagerne til 'Byen for Livet'.
Vi deltager også aktivt i Demensalliancens byggerigruppe, hvor vi har bidraget til informationshæftet: 'Visioner for Danmarks demensboliger'.
Via Demensalliancen er vi del af 'Rejseholdet', som tager rundt til landets kommuner og plejecentre for at rådgive om demensvenligt byggeri og indretning.
 
Vi har desuden været med til at udvikle Bygherreforeningens modelprogram for demensvenligt byggeri og deltaget i tilblivelsen af Whitepaperet 'Denmark - A dementia Friendly Society´ (Healthcare Denmark).
 
Derudover holder vi foredrag og giver konkret rådgivning angående forebyggelse og bremsning af demens samt forhøjelse af livskvalitet.

Sociale projekter

Forebyggende Medicin er udvikler af sociale projekter.
Udover 'Byen for Livet' arbejder vi for tiden på 'Urban Village', som er et integreret bolig-, arbejde- og uddannelsesprojekt med fokus på hjemløse. Dette projekt hører i første omgang hjemme i Amsterdam, Holland, men kan udbredes til andre lande.
 
Forebyggende Medicin | CVR: 32 96 92 75 | Åvej 9, 5792 Årslev  | Tlf.: 23 92 22 13 | forebyggendemedicin@mail.dk