Samfundsprojekter

Hvis man som individ er løbet ind i nogle problemer, forventes det tit at man selv må kunne løse dem uden hjælp fra andre. Vi står derfor tit lidt alene her i livet. Vi skal selv kunne forandre vores livsstil, mens samfundet omkring os bare kører videre i en helt anden retning.
Forebyggende Medicin og Forebyggende Arkitektur arbejder derfor med hvordan man kan skabe mere støttende og tilpassede omgivelser, som kan være medvirkende til at man som individ kan komme mere til sin ret. Findes der andre boformer, som er mere egnede til bestemte befolkningsgrupper? Hvordan skal de indrettes?
Eksempler på igangværende projekter:

BYEN FOR LIVETForebyggende Medicin var dybt involveret i projektet 'Byen for Livet', som skulle blive en kommende demensvenlig bydel i Odense. Vi var med i Initiativgruppen, som sammen med OK-fonden og Odense kommune ville realisere dette projekt.
Desværre er projektet pt. gået i stå pga. uenigheder mellem Odense Kommune og OK-Fonden. Der forhandles i mellemtiden med andre kommuner for at etablere et lignende projekt.
Der blev i forbindelse med 'Byen for Livet' oprettet et 'Udviklingscenter' i samarbejde med UCL og et antal fynske kommuner, som bl.a. skal implimentere den nyeste viden om demens i undervisningen.

www.ok-fonden.com/artikler/demens
www.byenforlivet.dk

URBAN VILLAGEForebyggende Medicin har oprettet en stiftelse 'Urban Village' i Amsterdam, som har til formål at bekæmpe bolignøden og skaffe muligheder for midlertidigt boligløse. Det skal ske ved at etablere landsbylignende oaser i storbyen, som skal sørge for at man her kommer hinanden mere ved og hjælpes ad. Der skal være mulighed for frivilligt arbejde, joberfaring, uddannelse og hjælp til selvhjælp. Boligerne skal udformes så de dels kan lejes ud til familier, enlige eller som kollektiver med delte faciliteter.
Stiftelsen skal sørge for fordelingen af boligtilbuddene og at det hele løber rundt. Financieringen skal ske ved private investorer, som har vist stor interesse for projektet ligesom Amsterdam kommune. Lige nu undersøger vi det rigtige sted at starte.

www.urbanvillage.info

Henvendelse angående samfundsprojekter: 

Forebyggende Medicin
Åvej 9
5792 Årslev
Telefon: 23 92 22 13
Cvr: 32 96 92 75
 
 
Forebyggende Medicin | CVR: 32 96 92 75 | Åvej 9, 5792 Årslev  | Tlf.: 23 92 22 13 | forebyggendemedicin@mail.dk